BİR BASKININ ANATOMİSİ: SİNOP FACİ‘ASI

BESİM ÖZCAN

 ÖZET

Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı önemli savaşlardan birisi 1853–1856 harbidir. Bu harbin birçok sebepleri olmakla beraber bardağı taşıran damla olarak Sinop Baskını gösterilir. Rus donanması 30 Kasım 1853 günü, fırtınadan zarar gördüğünden Sinop limanına demirlemiş bulunan Türk donanmasına baskın düzenledi. Çarpışma sırasında her yönüyle üstün olan Rus donanması, kahramanca karşı koyan Türk donanmasına ait gemilerin tamamını tahrip edip batırdı. İkibine yakın Türk denizcisini şehit eden Ruslar, şehrin Müslüman mahallesini de topa tutarak önemli ölçüde zarar verdiler. Tarihe kara bir leke olarak geçen bu acı olay sonrasında İngiltere ve Fransa Osmanlı Hükümeti ile ittifak yaparak Rusya’ya karşı savaşa girdiler.

Anahtar Kelimeler: Sinop, Rusya, Osmanlı, İngiltere, Fransa

ABSTRACT

One of the important wars between the Otoman State and Russia is the war of 1853-1856. Although there are many reasons fort he outbreak of this war, the straw that broket he camel’s back was the Sinop Raid. On 30 November 1853, the Russian navy attacheked the Turkish one, which was anchored in the Sinop harbour since it had been damaged by the storm. The Russian navy, which was superior to the Turkish navy in any sense, destroyed and sank all the ships of the Turkish navy. Having martyred about 2000 Turkish soldiers, the Russian devastated the Muslim quarter of the city. Following this trajik event, which is a black mark in history, England and France allied with the Otoman government and fought against Russia.

Key words: Sinop, Russia,Ottoman, Englan, France

BESİM ÖZCAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla