ARTVİN İLİ ŞAVŞAT VE ARDANUÇ İLÇELERİNDE YERALAN BAZI ÖNEMLİ KALELER

SEFA YILDIRIM

ÖZET

Geçmişi tarih öncesi devirlere kadar uzanan Artvin İli, birçok medeniyetin uğrak yeri olduğu gibi Kafkasya’ya komşu olması sebebiyle de tarih boyunca önemli bir stratejik merkez olma özelliğini elinde bulun-durmaktadır. Araştırma sahamız ise, Artvin İli’nin en önemli İlçelerinden olan Şavşat ve Ardanuç ilçelerini kapsamaktadır. 1932 yılında Şavşat’ın Balıklı Köyü Zate Mahallesi Sazazkale ormanında bir mağarada bulunan Tunç mamulü eserlere bakıldığında bölgenin en azından Tunç Dönemin-den itibaren iskân gördüğünü söyleyebiliriz. Maalesef bölgede yeterince arkeolojik araştırmaların yapılmaması sebebiyle daha önceki dönemlere ait buluntular tespit edilememiştir. Gerçekleştirdiğimiz tarihî ve yüzey çalışması ise, bölgenin tarihi ve kültürel yönlerine ışık tutması açısından önemli olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Okçular/Berta Havzası, Şavşat, Ardanuç, Kale/Şato

ABSTRACT

The city of Artvin whose history dates back to prehistorical times is both    a much frequented place of many civilizations and because of its neighborhood to Caucasia it has been an important strategical center throughout the history. Our study comprises the Şavşat and Ardanuç districts which are the most important disricts of Artvin. İf we have a look at the bronze remainders which are found in Şavşat Balıklı village Sazazkale forest in 1932, we can say that the disrict has been a housing area since Bronze Age. Because of insufficient archeological excavations no other anterior foundlig has been determined. We think that historical and surface work that we performed will be very important to shed light on the cultral and historical aspects of the region.

Key Words: Okçular/ Berta Basin, Şavşat, Ardanuç, Fortress/Castles

SEFA YILDIRIM

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla