• MOĞOL HAKİMİYETİ DÖNEMİNDE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ tarafından : Nisan 1, 2017

    İBRAHİM TELLİOĞLU ÖZET Türkiye’deki Moğol hakimiyeti 1243 yılındaki Kösedağ Savaşından sonra başlamış, XIV. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. Bu süre içerisinde ülkenin her yanında olduğu gibi Doğu Karadeniz bölgesinin siyasî vaziyeti de önemli ölçüde değişmiş, Türkiye Selçuklularının gerilemeye başlamasından kaynaklanan ... Devamı...

  • III. YÜZYILDA TRABZON’A SALDIRAN BORANLAR KİMLERDİR? tarafından : Nisan 1, 2017

    Osman KARATAY ÖZET Gotlarla ittifak halinde Trabzon çevresine yaptıkları akınlardan, III. yy’da Karadeniz’in kuzeydoğu sahillerinde Boran adlı bir kavmin bulunduğunu anlıyoruz. Hakkında ayrıntı bulunmayan bu kavim, ancak bölgede daha sonraki aynı veya benzer isimli topluluklarla ilişkilendirilerek incelenebilir. Hem Batı bozkırlarında ... Devamı...