KİTAP DEĞERLENDİRME/BOOK REVIEW: Anthony Bryer-Davıd Winfield, KARADENİZ’İN ORTAÇAĞ DÖNEMİ ESERLERİ VE TOPOGRAFYASI

Antony Bryer-David Winfield’in yazdığı The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos adlı eser 1985 yılında Washington D.C.’de basıldı. Metin ve fotoğraflar olarak iki ciltlik eser Sinop’tan Çoruh nehrine kadar Karadeniz Bölgesi’nin Bizans dönemi tarihi, tarihi eserleri konusundaki yazarların yönetiminde geniş katılımlı bir araştırma ekibiyle 25 yıl yapılan alan ve kütüphane arşiv araştırmalarına dayanıyor.

 

 

HAŞİM KARPUZ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla