TARİHSEL GERÇEKLİK IŞIĞINDA TÜRKİYE’NİN TRANSKAFKASYA POLİTİKASI / TURKEY’S TRANSCAUCASIAN POLICY IN THE LIGHT OF HISTORICAL REALITY

ÖZ

Transkafkasya (Güney Kafkasya), Sovyetler Birliği’nin dağılmasından itibaren hep sorunlu bir bölge olarak süre gelmiştir. Bu denli sorunlu olmasının dâhili ve harici sebepleri vardır. Dâhili sebepleri; bölgenin çok parçalı ve iç içe geçmiş demografik yapısı ile ortaya çıkan üç yeni devletin aralarındaki toprak sorunlarıdır. Harici sebepler; bölgenin her alanda sahip olduğu potansiyel ile küresel ve bölgesel güçler için cazibe merkezi olması ile Rusya’nın hayati çıkarları bakımından bölgeyi kontrol etme zorunluluğunu duymasıdır. Bu makalede, Güney Kafkasya’nın çatışma potansiyeli barındıran yapısının ve Rusya faktörünün dikkate alınarak bölgede istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve ortaya çıkan fırsatların bölgenin refahını arttırma yönünde kullanılmasına ilişkin Türkiye’nin özellikle kısa ve orta vadede yürütmesi gereken politikalar tarihsel gerçeklik ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Transkafkasya (Güney Kafkasya), Türkiye-Rusya, Bölgesel Politikalar, Bölgesel İşbirliği,  Enerji Koridorları.

TURKEY’S TRANSCAUCASIAN POLICY IN THE LIGHT OF HISTORICAL REALITY

 

ABSTRACT

Transcaucasia (South Caucasus) has always been a chaotic region since the collapse of the Soviet Union. There are internal and external reasons for this status. As for the internal factors, a multi-fragmented and intertwined demographic structure in the region and border conflicts between the three new states can be considered. As regards the external reasons, Russia is concerned with the control over the region since it attains the potential to be a center of interest for global and regional powers with its importance in various respects. In this article, short and long term policies to achieve ultimate stability and welfare in the region that Turkey particularly should execute will be evaluated with reference to historical facts and considering the southern Caucasian conflict and its chaotic structure as well as the influence of Russia over the region.

Keywords: Transcaucasia (South Caucasus), Turkey-Russia, Regional Policy, Regional Cooperation, Energy Corridors.

Levent ÜNAL

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla