ŞEHZADE SÜLEYMAN’IN (KANUNİ) TRABZON’DA DOĞDUĞU EV MESELESİ / SHAHZADAH SÜLEYMAN’S (KANUNI) HOUSE PROBLEM IN TRABZON

ÖZ

Uygarlık tarihinin kaydettiği en önemli olaylardan biri, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında İstanbul’un fethedilerek Doğu Roma İmparatorluğu’na son vermiş olmasıdır. Bu olaydan 8 yıl gibi kısa bir süre sonra ordusunun başında sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, 1461 yılında Trabzon Rum Devleti’nin kontrolündeki Trabzon’u fethederek Anadolu’nun güvenliğini kontrolü altına almıştır.

Anadolu’nun kuzey doğusunda bulunan ve önemli bir ticaret ve liman kenti olan Trabzon, fetihten 9 yıl gibi kısa bir süre sonra, 1470 yılında Sultan Bayezid’in oğlu Abdullah’ın vali olarak atanmasıyla Şehzade Şehri statüsüne kavuşmuştur. Şehzade Abdullah’ın Trabzon’dan ayrılmasından bir süre sonra bu kez Şehzade Selim Trabzon’a vali olarak atanmış ve burada 23 yıl görev yapmıştır. Bu süre içinde Şehzade Selim’in Trabzon’da Süleyman, Salih ve Kamerşah adlı üç çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunlardan 5/6 Kasım 1494 tarihinde dünyaya gelen Şehzade Süleyman, 15 yaşına kadar çocukluğunu Trabzon’da geçirdikten bir süre sonra babasının ölümü üzerine tahta çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğunu en geniş sınırlara ulaştıran ve batılılarca Muhteşem Süleyman olarak adlandırılan Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık padişahlığı ile imparatorluğun en uzun süre görev yapan sultanı olmuştur.

Bu makalede Şehzade Süleyman’ın Trabzon’da doğduğu saray/konak hakkında bir değerlendirmede bulunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Şehzade Süleyman, Şehzade Selim, Trabzon, Yavuz, Kanuni, saray, konak

 

SHAHZADAH SÜLEYMAN’S (KANUNI) HOUSE PROBLEM IN TRABZON

 

ABSTRACT

One of the most important events recorded in the history of civilization was the conquest of Istanbul by Fatih Sultan Mehmet in 1453 and ended the Eastern Roman Empire. Shortly after 8 years, Fatih Sultan Mehmet, leading the soldiers, commanded his army and conquered Trabzon in 1461 under the control of the Greek Cypriot State and took grip of the security of Anatolia. Trabzon, an important trade and port centre in the north-eastern Anatolia, was granted the status of Shahzadah by the appointment of Sultan Bayezid’s son Abdullah as the governor in 1470, shortly after 9 years of conquest. After Shahzadah Abdullah left Trabzon, Shahzadah Selim was appointed as the governor of Trabzon and worked there for 23 years. During this period, Shahzadah Selim had three children born in Trabzon: Suleyman, Salih and Kamersah. Shahzadah Suleyman was born on 5/6 November 1494. After spending his childhood in Trabzon until he was 15 years old, he came to the throne upon the death of his father. Suleyman, known as Suleyman the Magnificent by Westerners, has exerted the longest-rule as sultan of the empire. This article reviews Shahzadah Suleyman’s palace where he was born in Trabzon.

Keywords: Shahzadah Suleyman, Shahzadah Selim, Trabzon, Yavuz, Kanuni, palace

VEYSEL USTA

Kısa biyografi

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla