KİTAP DEĞERLENDİRME/BOOK REVİEW Haşim Karpuz, TRABZON MERKEZ VE İLÇELERİNDEKİ ÖNEMLİ TARİHİ YAPILAR, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, 267 sayfa, ISBN: 978-975-16-3585-3.

“Trabzon Merkez ve İlçelerindeki Önemli Tarihi Yapılar” adlı kitap Prof. Dr. Haşim Karpuz tarafından kaleme alınmıştır. Trabzon tarihiyle ilgili olan bu kıymetli eserin yazarı Prof. Dr. Haşim Karpuz, Konya Karatay Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerindendir. Yazar, söz konusu eserinden başka Trabzon’un sosyal ve kültürel tarihiyle ilgili pek çok kıymetli çalışmayı bilim dünyasına kazandırmıştır.

Tanıtacağımız eser; Önsöz, Sunuş, Giriş ve 4 bölümden oluşmaktadır. Ayrıca, kitabın sonunda Mustafa Reşat Sümerkan’ın “Trabzon’da Kırsal Mimarlık” adlı çalışmasına yer verilmiştir. Okuyucunun ve araştırmacıların yararlanmasını kolaylaştıracak bir dizinle birlikte eser tamamlanmıştır.

SAMET KÜÇÜKTÜRK

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla