BARTIN MUTFAK KÜLTÜRÜ İÇERİSİNDE TATLILARIN YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA / A QUALITATIVE STUDY ON THE PLACE AND IMPORTANCE OF SWEETS IN BARTIN CUISINE CULTURE

ÖZ

Toplumların yemek alışkanlığı tarihsel bir süreçle ortaya çıkmaktadır. Bu süreç içerisinde oluşan yemek kültürü toplumun genel yapısını yansıtmaktadır. Ancak dönemler içerisinde oluşan yemek kültüründe kayıplar meydana gelmektedir. Bu yüzden yapılan yemeklerin kayıt altına alınması önem taşımaktadır. Bu çalışmada Bartın il, ilçe ve köylerinde yaşayan 45 yaş üstü kadınlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde Bartın iline özgü tatlılar hakkında bilgiler kaynak kişilerden bilgi alınmıştır. Tatlıların içerisinde kullanılan malzemeler ve tatlının üretim metodu hakkında bilgiler toplanmıştır. Toplanan bu bilgiler sonucunda bölgede özellikle baklava türü şerbetli çeşitlerinin yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca sütlü tatlılarda bol miktarda bulunmaktadır. Bölgenin önemli tatlıları arasında höşmerim, un helvası, nişasta helvası ve kabak böreği tatlısı da katılımcılar tarafından bildirilmiştir. Katılımcıların anlattıkları tatlıların birçoğunu günümüzde de yapmaya devam ettikleri ancak bazılarının neredeyse tamamen unutulduğunu bildirmişlerdir. Mutfak kültürlerinin yaşatılabilmesi için kayıt altına alınması önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, unutulmaya yüz tutmuş bölge tatlılarının belirlenerek turizme kazandırılması ve farklı bölgelerle olan benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesidir.

Anahtar Sözcükler: Bartın, Gastronomi, Karadeniz mutfağı,  Tatlı, Yöresel mutfak
A QUALITATIVE STUDY ON THE PLACE AND IMPORTANCE OF SWEETS IN BARTIN CUISINE CULTURE

 

ABSTRACT

Food habits in social and cultural life refers to a historical phenomenon. The food culture reveals the common codes of a community. However, there are changes in the food culture appeared in different periods. Therefore, it is important to record the cuisine, recipes and types of meals made. In this study, interviews were made with women over 45 living in Bartın provinces, districts and villages and data about the sweets of Bartin province were collected. Oral recipes and methods of the desserts and the concomitants used in the desserts were recorded. As a result of this process, it was determined that especially varlava-type sherbet and its varieties were made in the region. There are also plenty of milky desserts. Among the most favourite desserts of the region were hosmerim, floury halva, starch halva and zucchini pie sweets. The participants reported that many of the sweets are still made currently but some of them are almost completely forgotten. It is important to record the culinary culture that needs documentation. The aim of this study is to identify these desserts so that they would revive in tourist sector and to classify them according to different local features

Keywords: Bartın, Blacksea cuisine, Gastronomy, Dessert, Local cuisine

DİLEK ÇOŞAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla