1806-1812 OSMANLI-RUS SAVAŞI’NDA RUSLARIN TRABZON VE AKÇAABAT SALDIRILARINA DAİR BAZI YENİ BİLGİLER / SOME NEW FINDINGS ON THE RUSSIAN ATTACKS ON TRABZON AND AKCAABAT IN THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1806-1812

ÖZ

1806’da başlayan Osmanlı-Rus Savaşı’na dair gelişmeler Trabzon Fransız konsolosu Dupré’nin raporlarında önemli bir yer tutmaktadır. Savaş sırasında Trabzon’daki gelişmeleri gün gün kaydeden Dupré, Kafkasya’ya yönelik harekâtlar için şehirde ve civarındaki hareketliliği aktarmanın yanında doğrudan Trabzon’u hedef alan Rus baskınlarını da raporlarında konu etmiştir. Bu bağlamda bizzat konsolosun Trabzon’daki güvenliğini de etkileyen Rus bombardımanları Dupré’nin özellikle rapor ettiği gelişmeler arasındaydı. Savaşta Ruslar gönderdikleri filolar ile 1807 ve 1810’da Trabzon’u ve Akçaabat’ı bombardıman etmişlerdi. Bu saldırılarda Akçaabat gerek Rusların demirleme mahalli gerekse de çıkarma yapılacak bir liman olarak oldukça önemliydi. Dupré, Fransız makamlarına gönderdiği raporlarda Rusların Trabzon açıklarına gelmesi, Akçaabat’a ve Trabzon’a yönelik bombar-dımanları ve çıkarma girişimleri hakkında bilgiler vermiştir. Bu çalışma 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rusların 1807 ve 1810’daki baskınlarını Fransız konsolosunun gözünden aktararak konuya mevcut literatür ekseninde katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı, Rus saldırıları, Trabzon, Akçaabat, Konsolos raporları.

 

SOME NEW FINDINGS ON THE RUSSIAN ATTACKS ON TRABZON AND AKCAABAT IN THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1806-1812

 

ABSTRACT

A remarkable space was devoted to the developments about the Russo-Turkish War that started in 1806 as represented in the correspondences of Dupré, the first French consul in Trabzon. Dupré reported the Russian raids targeting Trabzon, apart from the preparations and mobility in Trabzon for the Caucasian front during the war. In this context, Russian bombardments, which also affected the consulate’s security in Trabzon, were among the main concerns of the consul. In the war, the Russians carried heavy bombardment on Trabzon and Akçaabat in 1807 and 1810 by their fleet. During these attacks Akçaabat was a crucial port for both the anchorage and military landing site for the Russians. In his correspondences with the French authorities, Dupré reported the arrival of the Russians in Trabzon, their bombardments and the attempts to land on Akçaabat and Trabzon. This paper aims to contribute to the current literature by studying the raids of the Russians in 1807 and 1810 in the Russo-Turkish War of 1806-1812, from the French consul’s perspective.

Keywords: Ottoman-Russian War of 1806-1812, Russian attacks, Trabzon, Akcaabat, Consular correspondences.

 

 

ÖZGÜR YILMAZ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla