I. DÜNYA HARBİ’NDE “ARTVİN’İN NENE HATUN’U”: ÇİÇEK NENE – ARTVIN’S NENE HATUN IN WORLD WAR I: ÇİÇEK NENE

ÖZ

“40 yıllık kara günler” olarak isimlendirilen Rus esareti döneminde (93 Harbi-I. Dünya Harbi arası) Artvin halkı çeşitli sıkıntılara ve acılara katlanarak, büyük fedakârlıklarda bulunmuştur. Büyük göçe maruz kalan halk yerini, yurdunu kaybetmiştir. Artvin ve çevresinde Rus saldırılarının yoğun olduğu 1915 yılında, gönüllü birlikler tarafından savunulan Şavşat’ta büyük bir direniş olmuştur.  Rus kuvvetler ve milis güçler arasında şiddetli çatışmalar sürerken Çiçek Nene’nin cesurca ve kahramanca mücadelesi, önemli bir direniş figürü olarak karşımıza çıkar. Türk kadınının yeri geldiğinde cephe arkasında, yeri geldiğinde cephede gösterdiği destansı faaliyetler herkesin malumudur ve savaş esnasındaki mücadelesi paha biçilemezdir. Bunun bir örneğini Çiçek Nene aracılığıyla Artvin’de görmek mümkündür.

Anahtar Sözcükler: I. Cihan Harbi, Artvin, kadın kahraman, Çiçek Nene.

ARTVIN’S NENE HATUN IN WORLD WAR I: ÇİÇEK NENE

ABSTRACT

Enduring various troubles during the Russian slavery period (between 93 War- World War I), entitled as “40 years of dark days, locals in Artvin made a great sacrifice. The natives exposed to a mass migration lost their homeland.    In 1915 when Russian attacks were intense in Artvin and around, there was strong resistance to in Savsat, which was defended by voluntary troops. While the fierce battles were going on between Russian forces and voluntary troops, Çiçek Nene’s brave and heroic struggle comes out as an important figure of resistance. The legendary activities of Turkish women both behind the front and on the frontline are accepted by everyone and their struggle in battles is invaluable. It is possible to see such a bravery sample through Çiçek Nene in Artvin.

Keywords: World War I, Artvin, heroine, Çiçek Nene.

 

Onur Güven

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla