BİZANS VE OSMANLI SANAT TARİHÇİSİ PROF. DR. SEMAVİ EYİCE (03.01.1924-28.05.2018) – SEMAVİ EYİCE (1924-2018): A BYZANTINE AND OTTOMAN ART HISTORIAN

ÖZ

Semavi Eyice, Amasra’lı denizci bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini Kadıköy Saint-Louis ve Saint Joseph Fransız okullarında tamamladı, liseyi Galatasaray’da okudu. 1944-1945 yıllarında arkeoloji öğrenimi için Berlin ve Viyana’da okudu. II. Dünya Savaşı yüzünden yurda döndü ve İstanbul Edebiyat Fakültesi’ne girdi. 1948 yılında mezun oldu ve fakülteye asistan olarak girdi. Mezuniyet tezi “İstanbul Minareleri”dir. 1950-1953 yılları arasında Arif Müfid Mansel başkanlığındaki Side kazılarına katıldı. Side’deki Bizans yapıları konusunda doktora hazırladı (1952). İstanbul’daki Son Devir Bizans yapıları konulu çalışması ile doçent oldu (1955). Aynı yıllarda askerliğini yedek subay olarak yaptı. 1964’te “İlk Osmanlı Devrinin Dini-İçtimai Bir Müessesesi Zaviyeler” başlıklı tezi ile profesör oldu. 1963 yılında kurulan Bizans Sanatı Kürsüsü’nün başkanlığına getirildi. Uluslararası bir üne sahip olan Eyice, yurt dışında dersler ve konferanslar verdi. Kazı ve yüzey araştırmaları yaptı. 1400’ü aşkın makale ve ansiklopedi maddesi yazdı. 1990 yılında emekli oldu. Rahatsızlığı üzerine  kaldırıldığı hastanede 28 Mayıs’ta vefat eden Eyice’nin cenazesi 30 Mayıs 2018’de devlet töreni ile Fatih Camii haziresine defnedildi.

Anahtar Sözcükler: Semavi Eyice, Sanat Tarihi, Bizans sanatı, Osmanlı sanatı

 SEMAVİ EYİCE (1924-2018): A BYZANTINE AND

OTTOMAN ART HISTORIAN

 ABSTRACT

Semavi Eyice was born in Istanbul as a child of sailor family from Amasra. He completed his primary education at Kadıköy Saint-Louis and Saint Joseph French schools. He attended high school in Galatasaray. He studied in Berlin and Vienna between 1944-1945 for studying archeology. II. He returned to Turkey because of World War II and entered Istanbul Faculty of Literature. He graduated in 1948 and entered the faculty as an assistant. Graduation thesis is Istanbul Minarets. He participated in the excavations of Side between 1950 and 1953 under the direction of Arif Müfid Mansel. He wrote his doctorate on the Byzantine structures in Side (1952). He became an associate professor with his work on Byzantine buildings of the Last Period in Istanbul (1955). In the same years, he did his military service as a reserve officer. In 1964, he became a professor with a thesis titled “Religious and Indigenous Establishments of the First Ottoman Era”. He was appointed as the chairman of the Byzantine Art Chair in 1963. Having an international reputation, Eyice gave lectures and lessons abroad. He made excavations and surveys. He wrote more than 1400 articles and encyclopedia articles. He retired in 1990. Died in hospital. On May 30, 2018, he was buried to Fatih Mosque cemetery with a state ceremony.

Anahtar Sözcükler: Semavi Eyice, Art History, Byzantine and Ottoman History

HAŞİM KARPUZ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla