THE COMPARISON OF THE TWO CITIES, MANCHESTER AND TRABZON, IN TERMS OF THEIR GOLDEN AGES AND DOWNTURNS WITH THE FUTURE REGAINING POWER POLICIES – İKİ ŞEHRİN, MANCHESTER VE TRABZON’UN, ALTIN ÇAĞLARI VE ÇÖKÜŞLERİ AÇISINDAN GELECEKTE GÜÇLERİNİ YENİDEN KAZANMA POLİTİKALARIYLA BERABER KARŞILAŞTIRILMASI

ABSTRACT

Although the two cities, Manchester city of The United Kingdom (UK), located on the northwest of the UK and Trabzon (formerly known as “Trapezus”) of Turkey, located on the northeast of Turkey, seem so far away from each other, they indeed very close to each other by sharing several “surprising” common elements from past to present. In this regard, it can be said that both had experienced their “golden ages” in the 19th century and lost their momentum in the 20th century stemming from the “changing world” in and out of their countries. Having being the centre of the capitalism Manchester became the factory of the Industrial Revolution and an international trade centre. At those times, far away from Manchester Trabzon was also experiencing her “golden age” by thanks to her strategic location which is on the historical Silk Road connecting Iran (formerly known as Persia) in the southeast and Caucasus in the northeast. In this regard, this paper aims at comparing the two cities in terms of their Golden Ages and Downturns in order to put their “surprising” common parts with the Future Regaining Power Possibilities. The paper finds out that 19th Century was not only the era in which both cities had their golden ages but also it was an era in which they had chance to have real connections thanks to the travellers and textiles of Manchester that pass through Trabzon to reach to Tabriz or Teheran.

Keywords: International Economics, Globalization, 19th Century, Manchester, Trabzon

 

ÖZ

Her nekadar iki şehir, Birleşik Krallık’ın kuzeybatısında yer alan Manchester Şehri ve Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Trabzon (eski adıyla “Trapezus”) şehri birbirinden çok uzak görünse de aslında, geçmişten günümüze pekçok“şaşırtıcı” ortak noktalar paylaşarak birbirine çok yakındırlar. Bu bağlamda, söylenebilir ki her ikisi de “altın çağları”nı 19.yüzyılda yaşamış ve hızlarını da 20. yüzyılda ülkelerindeki hem iç ve hem de dış “dünyadaki değişim”den kaynaklı olarak kaybetmişlerdir. 19.yüzyılda kapitalizmin merkezi olan Manchester, Endüstriyel Devrimin fabrikası ve uluslararası ticaret merkezi haline gelmiştir. O zamanlarda, Manchester’dan çok uzakta, Trabzon da güneydoğuda geçmişte Pers olarak bilinen İran ile kuzeydoğuda Kafkasya’yı birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu sayesinde “altın çağını” yaşamaktaydı. Bu bağlamda, bu çalışma bu iki şehri “şaşırtıcı” ortak taraflarını ortaya koymak için altın çağları ve çöküşleri açısından Gelecekte Güçlerini Yeniden Kazanma Olasılıklarıyla beraber karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma ortaya koymaktadır ki 19. yüzyıl sadece her iki şehrin de “altın çağları”nı yaşamış olduğu bir dönem değil, aynı zamanda Tebriz yada Tahran’a varmak için Trabzon’dan geçen Manchester’lı gezgin ve tekstilciler sayesinde iki şehrin de gerçek bağlantılar kurmaya fırsat bulmuş olduğu bir dönem olmuştur.

Anahtar Sözcükler: Uluslararası Ekonomi, Küreselleşme, 19. Yüzyıl, Manchester, Trabzon

Ayça SARIALİOĞLU HAYALİ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla