ŞAHABEDDİN UZUNKAYA: SEYİD VAKKAS ROMANI – SHAHABEDDIN UZUNKAYA AND HIS NOVEL SEYID VAKKAS

ÖZ

Tarihi romanlar, konularını geçmişten alarak gelecek nesillere birtakım iletiler sunmayı amaçlar. Bu, insanların kendini iyi hissetmesine ve aidiyet duygusu geliştirmesine yardımcı olur. Gazeteci ve yazar Şahabeddin Uzunkaya, uzun süre ulusal basının önemli kademelerinde bulunmuş, Türk siyaset, kültür ve edebiyatının üst düzey isimleriyle birlikte çalışmıştır. Cumhuriyet gazetesinin Karadeniz temsilciliğini de yapan Şahabeddin Uzunkaya, Giresun ve Samsun basını için de önemli bir isim olmuştur. Giresun’da yarım asır gazetecilik yapan Uzunkaya’nın ayrıca dört romanı vardır. Popüler romanlarının yanında Seyid Vakkas romanı Giresun tarihine ışık tuttuğu gibi şehrin manevi mimarlarını da kurgusal çerçevede ele almaktadır. Bu çalışmada kısaca roman ve tarih ilişkisi üzerinde durulmuştur. Şahabeddin Uzunkaya’nın kısa biyografisi verildikten sonra kitabın tanıtımı yapılmıştır. Romanın olay örgüsü, zaman, mekân, anlatıcı, şahıslar gibi unsurları ayrı ayrı ele alınmıştır. Sonuç bölümüyle genel bir değerlendirme yapılmıştır. Romandaki olayların ya da kişilerin tarihi bilgilerle karşılaştırılması, dipnotlarla yapılmaya çalışılmıştır. Gazeteci dili ve dikkatiyle oluşturulan bu tarihi romanın halk anlatılarından beslenerek yazıldığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Roman, tarih, Şahabeddin Uzunkaya, Seyid Vakkas. 

 

 ABSTRACT

Historical novels, exploring past events, intend to convey certain messages to the future generations. This provides a sense of security and helps people develop a sense of belonging. The Journalist and writer Shahabeddin Uzunkaya worked with various significant Turkish political, cultural, and literary circles. Uzunkaya, who also served as Cumhuriyet Newspaper’s Black Sea regional correspondent, had earned himself a sound reputation regarding the media sector in Samsun and Giresun as well. In addition to his fifty-year career in Giresun journalism, he penned four novels. One of his novels, Seyid Vakkas, which sheds light on Giresun’s history, deals with the spiritual figures of the city within a fictional framework. This study briefly relates on the relationship between the novel and history. After some biographical details, the study analyses the novel Seyid Vakkas with reference to plot, temporal and spatial setting of the novel, the narrator, and characters. The events and characters in the novel are compared/contrasted with the historical facts mostly in the footnotes. It is concluded that this historical novel which was constructed with the language, tone and concerns of a journalist was written based on the folk stories.

Keywords: Novel, history, Şahabeddin Uzunkaya, Seyid Vakkas

Hatem TÜRK

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla