OSMANLI DÖNEMİNDE KELKİT VE ŞİRAN ÇEVRESİNDE YAŞANAN EŞKIYALIK OLAYLARI (1760-1916) -BANDITRY AROUND KELKIT AND SHIRAN IN THE OTTOMAN EMPIRE (1760-1916)

ÖZ

yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar geçen dönemde devletin ve toplumun içinde bulunduğu muhtelif problemler Şiran ve Kelkit kazalarının çevresinde de kendini hissettirmiştir. Bunun sonucu olarak zaman zaman bölgede eşkıyalık olayları yaşanmıştır. Bu olayların yaşanmasının birçok sebebi vardır. Bölgedeki eşkıyalık olaylarının ortaya çıkmasında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasi, askeri ve ekonomik durum, idari teşkilatlanmadaki değişiklikler, kolluk kuvvetleri sayısının yetersizliği, bölge coğrafyasının eşkıyalık faaliyetlerine müsait olması en önemli etkenler arasındadır.

Osmanlı Devleti, bölgedeki eşkıyalık olaylarını engellemek için askeri, idari ve adli bazı tedbirler almıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nin yaşadığı olumsuz süreç alınan tedbirlere rağmen belirtilen dönemde bölgedeki eşkıyalık olaylarının tamamen ortadan kalmasını engellenmiştir. Bu çalışma; 1760-1916 yılları arasında Kelkit ve Şiran çevresinde yaşanan eşkıyalık olayları ile bu olayların mahiyeti hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı Devleti, Kelkit, Şiran, Kaza, Eşkıyalık Olayları.

 

 

ABSTRACT

Various problems concerning the state and society after the mid-18th century until the collapse of the Ottoman Empire appeared around Shiran and Kelkit Districts. As a result, instances of banditry were recorded in the region from time to time, several reasons for which can be considered. Of these, political, military and economic parameters pertaining to the Ottoman Empire, changes in administrative structures, inadequate number of law-enforcement officers, and territorial geography concerning banditry activities can be emphasized. The Ottoman Empire took military, administrative and judicial precautions to prevent these banditry actions. However, the negative circumstances prevailing in the Ottoman Empire during this period impeded cessation of banditry in the region. This study aims to investigate the nature and impact of banditry around Kelkit and Shiran districts between 1760 and 1916.

Keywords: Ottoman Empire, Kelkit, Shiran, Kaza, banditry events.

KEMAL SAYLAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla