TRABZON HİLAL-İ AHMER (KIZILAY) CEMİYETİ (1918-1950) / TRABZON ASSOCIATION OF HILAL-I AHMER (KIZILAY) (1918-1950)

ÖZ

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin bir şubesi olarak kurulan Trabzon Hilal-i Ahmer Cemiyeti II. Meşrutiyet Dönemi’nden itibaren etkin faaliyet içerisinde olmuştur. Rus işgali sırasında çalışmaları aksayan cemiyet, işgalin sona ermesiyle birlikte 1918 yılından itibaren yeniden teşkilatlanarak Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Trabzon’da en önemli yardım derneklerinden biri olarak yerini almıştır. Cemiyet, özellikle savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü zamanlarda daha yoğun olmak üzere gerçekleştirdiği yardımlarla gerek Trabzon’da gerekse ülkenin diğer illerinde ihtiyaç sahiplerinin maddi sorunlarının çözümüne katkı sağlamıştır. Bu çalışmada Trabzon Hilal-i Ahmer(Kızılay) Cemiyeti’nin merkez ve kaza şubeleri teşkilatlanma çalışmaları, gelir-giderleri, yardım faaliyetleri ve çeşitli etkinlikleri ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: Trabzon, cemiyet, Hilal-i Ahmer (Kızılay), 1918-1950.

ABSTRACT

Founded as a branch of Ottoman association of  Hilal-i Ahmer, Trabzon association of Hilal-i Ahmer  operated actively since II constitutional monarchy. Hampered by the Russian invasion, the association reunited in 1918 as the invasion stopped and became one of the most important charities in Trabzon.  The association contributed to the solution of financial problems of the residents in Trabzon and other cities especially in emergency cases like wars and natural disasters more intensely.

This study shows the Trabzon Association of Hilal-i Ahmer (Kızılay)’s reconstitution of central and distant branches, income and expenses, charity services and various activities.

Keywords: Trabzon, association, Hilal-i Ahmer (Kızılay), 1918-1950.

http://www.kainder.com/wp-content/uploads/2017/06/22-161-208-ülkü-köksal.pdf

 

ÜLKÜ KÖKSAL

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla