KOCAELİ’NDE EĞİTİM (1950-1960) / EDUCATION IN KOCAELİ (1950-1960)

ÖZ

Kocaeli’nde 1950’den itibaren eğitim alanında büyük gelişmeler olmuş ve vilâyet genelinde eğitimin yaygın hale getirilmesi için önemli adımlar atılmıştır. Eğitimin yaygınlaştırılması kapsamında, vilâyete bağlı merkez, ilçe ve köylere yeni okul binaları inşa edilmiş ve okur-yazar oranı ciddi bir biçimde arttırılmıştır. 1950’den itibaren ilkokul, ortaokul, lise ve enstitü sayıları arttığı için öğretmen ve öğrenci sayılarında önceki yıllara oranla büyük artışlar olmuştur. Kocaeli’nde 1950’li yıllarda kız ve erkek enstitüleri gibi meslek okulları dışında lise düzeyinde eğitim veren tek kurum İzmit Lisesi’dir ve bu lise İzmitlilerin yaşamında mühim bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, 1950’lerde Kocaeli genelindeki okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin sayısal verileri dışında mesleki eğitim kurumları konusu da ele alınmıştır.  Başta Devlet İstatistik Enstitüsü verileri olmak üzere yerel basın ile araştırma ve inceleme eserlerinden istifade edilerek hazırlanan bu makalede Kocaeli’ndeki eğitim alanındaki gelişmeler kapsamlı bir biçimde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Okul, Kocaeli, Okuryazar.

 

ABSTRACT

In Kocaeli, there have been major developments in education since 1950 and significant steps were also taken to make education more widespread throughout the province. Within the scope of education dissemination, new school buildings were built in the center, towns and villages of the city and thus, literacy rate significantly increased. Since the number of elementary, secondary, high schools and institutes increased since 1950, there had been a significant increase in the number of teachers and students compared with the previous years. Except for the vocational schools like female and male institutes, Izmit High School was the only high school in Kocaeli in 1950s and this school has an important place in the life of people in İzmit. In addition to the numerical data regarding the schools, teachers and students in Kocaeli in the 1950s, vocational education institutions were also discussed in this study. Primarily based on the data obtained from the State Statistics Institute and Archival documents and by making use of the local press and research and investigation works, the developments in the field of education in the Kocaeli have been extensively investigated in this paper.

Keywords: Education, Kocaeli, Literate, School.

http://www.kainder.com/wp-content/uploads/2017/06/22-227-250-bilal-tunç.pdf

BİLAL TUNÇ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla