TÜRKİYELİ KOMÜNİSTLERİN BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN DİL VE EĞİTİMİNDEKİ ETKİSİ – THE INFLUENCE OF TURKISH COMMUNISTS ON THE LANGUAGE AND EDUCATION OF BULGARIAN TURKS

MEHMET AKPINAR-SÜLEYMAN KÖKSAL

 ÖZ

19. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmaya başlaması ve birçok bağımsız ülkenin ortaya çıktığı Balkanlarda önemli bir Türk nüfusu vardır. Bunlardan Türklerin en fazla olduğu bölge ülkelerinden Bulgaristan İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetlerin güdümüne girerek komünist rejimi seçmiştir. Türkiye’de komünizmden etkilenen bir kesimin de olduğu bu dönemde bazı Türkiyeli gençlerin Bulgaristan’a kaçtığı görülmüştür. Bu çalışmada Bulgaristan’a kaçan bu gençlerin Bulgaristan Komünist Partisi tarafından azınlık Türkleri eritmek için kullanılması ele alınırken istenilmeyen bir sonuçla eritilmeye çalışılan azınlık Türklerin dil ve eğitimine katkı sağladıkları görülecektir.

Anahtar Sözcükler: Bulgaristan Türkleri, komünizm, eritme politikası, mülteci Türkler

 

 

ABSTRACT

From the late 19th century onwards, Ottoman Empire began to disperse and many independent nations emerged from the Balkans, which had a considerable number of Turkish population. Of these nations, Bulgaria was one of the most Turkish-populated nations and was taken under the control of a communist regime at the end of the Second World War and thus, under the control of the Soviet Union. At that time there were some young men who were influenced by communism and a few of these Turkish communists took refuges in Bulgaria. In this paper, the efforts of the Bulgarian Communist Party to assimilate Turkish minority in Bulgaria by using these refugees were dealt with, but it was seen that as an unexpected result of these efforts, these refugees contributed to Bulgarian Turks’ language and education.

Keywords: Bulgarian Turks, communism, assimilation policies, refugee Turks

MEHMET AKPINAR

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla