TRABZON’DA ÖNEMLİ BİR KÜLT MERKEZİ: BOZTEPE NÂM-I DİĞER MİTHRA/MİTHRİON DAĞI – A SIGNIFICANT CULT CENTER IN TRABZON: BOZTEPE AKA THE MOUNTAIN OF MİTHRA/MİTHRİON

OSMAN EMİR

 ÖZ

Trabzon, kadim devirlerden itibaren birçok devlete ve halka ev sahipliği yapmış önemli bir liman kentidir. Bu özelliğinden dolayı kentin her bir köşesi farklı bir kültürü içinde barındırmaktadır. Kent içinde bu tarihi ve kültürel izlerin en iyi izlenebildiği alanların başında Boztepe gelmektedir. Çünkü bu tepe, bulunduğu coğrafi ve stratejik konumunun yanı sıra özellikle ilk ve orta çağ dönemlerinde önemli bir kült alanı olarak da ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada arkeolojik, nümizmatik ve edebi kaynaklar ışığında Boztepe’deki kültler, kült alanları ve bunların tarihsel süreç içinde geçirdiği değişim ve dönüşüm incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Trabzon, Boztepe, Mithra, Kült.

ABSTRACT

Trabzon is a significant port city which has hosted numerous states and communities since the ancient times. Therefore, every corner of the city reflects different cultural aspects. Boztepe is one of the primary places where one can observe these historical and cultural traces. In addition to its geographic and strategic location, this hill stands out as an important cultic area especially in ancient and medieval ages. To this end, the current study aims at investigating cults and cultic areas in Boztepe and their transformation in their historical process in the light of archaeological, numismatic and literary sources.

Keywords: Trabzon, Boztepe, Mithra, Cult

OSMAN EMİR

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla