“SAMSUN’DA PİYASA” GAZETESİ – THE NEWSPAPER “SAMSUN’DA PIYASA”

ALİ ÇAKIR

ÖZ

“Samsun’da Piyasa” gazetesi, Şems Matbaası’nda Hayreddin Nadi ve Mustafa Adil’in muharrirliğinde “piyasa cetveli”, “bend-i ticari”, “ticari haberler” alt başlıklarıyla genellikle ticari haber ve makalelerin yayınlandığı, her sayısı dört sayfalık haftalık ticari bir gazetedir. Milli Mücadele Dönemi’nde Samsun’un ekonomik durumunu yansıtan gazete, günlük piyasa haber ve yorumlarının yanısıra şehre gelenler-gidenler, yollar, iskeleler, vergiler vb. onlarca farklı bilgiye kaynaklık etmektedir. Bu özelliğiyle, dönemin iktisadi tarihine kaynak oluşturabileceği gibi basın tarihi araştırmacıları için de özgün bir yerel gazete örneği oluşturmaktadır. Bir basın ürünü olarak incelemeye çalıştığımız Samsun’da Piyasa gazetesi içerik yönünden yayınlandığı dönemin ticarete etkilerini araştıran araştırmacılar için Samsun’un ekonomik faaliyetlerinin çeşitliliği ve miktarı bakımından faydalı bilgiler barındırmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Samsun’da Piyasa Gazetesi, Milli Mücadele Dönemi, Piyasa, İktisat, Basın Tarihi

ABSTRACT

The newspaper “Samsun’da Piyasa,” each issue of which consists of only four pages, is a kind of weekly commercial journal publishing commercial news and articles under the subtitles of “piyasa cetveli”, “bend-i ticari” and “commercial news.” This newspaper gave information about the economic status of Samsun during the National Struggle as well as serving as a source for the daily economic news, the visitors of the town, the conditions of the road, taxes, piers and so many other things. Due to this reason, the newspaper sheds light on the economic status of that period together with being an original local newspaper sample for the researchers of the media history. This study focuses on Samsun’da Piyasa as a media product that includes detailed and rich information about the commercial activities of the period.

Keywords: Samsun’da Piyasa, National Struggle, Media History, Economics, the Market

ALİ ÇAKIR

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla