II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE VE CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TRABZON POLİS MEKTEBİ – TRABZON POLICE SCHOOL DURING THE SECOND CONSTITUTIONAL MONARCHY PERIOD AND THE EARLY REPUBLIC PERIOD

ÜLKÜ KÖKSAL

 ÖZ

I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Osmanlı coğrafyasının tamamında, özellikle Trabzon gibi işgalden kurtarılmış bölgelerde yoğun asayiş problemleri yaşanmıştır. Bu nedenle emniyet ve asayişin yerelde ve askerden farklı bir unsurla sağlanması sosyal, siyasî bir ihtiyaç olarak da ortaya çıkmıştır. 1918 yılında açılan Trabzon Polis Mektebi de Doğu illerinin polis ihtiyacını karşılamak amacıyla tesis edilmiştir. Bu çalışmada, Trabzon Polis Mektebi’nin kuruluş süreci, öğrenci temini çalışmaları, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Dönemlerindeki eğitim faaliyetleri ele alınmış, kurucu müdür Asım Bey’in okula dair raporu değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Trabzon, Polis Mektebi, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Eğitim

ABSTRACT

During and after the World War I within the whole Ottoman geography, especially in regions like Trabzon, which were saved from the occupation of the Allies, public security problems proliferated. Thus, maintaining the safety and the order of the community in the local regions by a force other than the military had emerged as a social and political need. The Trabzon Police School, which was inaugurated in 1918, was institutionalized to meet the police force needed in the eastern cities. In the present study, the inauguration process of Trabzon Police School, the recruitment of students operations, the educational activities during the Ottoman State period and the Republic period have been discussed; moreover, the founding principal Asım Bey’s report on the school has been evaluated.

Keywords: Trabzon, Police School, Ottoman State, Republic of Turkey, Education

ÜLKÜ KÖKSAL

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla