ÇAY’IN KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN ÖNEMİ VE TARİHİ SEYRİ – IMPORTANCE OF TEA FOR THE BLACK SEA REGİON AND HİSTORİCAL DURATİON

DÜNDAR ALİKILIÇ

ÖZ

Bu makalede Karadeniz Bölgesindeki çay tarihi, tarımı ve kültürel etkisi incelenmiş; tarihi seyrinde Türk kültürü ve yaşamına dâhil olmasıyla birlikte ortaya çıkan değerleri araştırılmıştır. Ayrıca Karadeniz havalisindeki ekonomik getirisi ile beraber insanımızın çayın etrafındaki kültürel değişikliği ve zenginliği ortaya konulmuştur. 100-150 yıllık tarihi serüveni olmasına karşın bugün için çay, Doğu Karadeniz Bölgesi’ne özgü yerel bir bitki olmaktan öte milli bir içecek haline gelmiştir.

Anahtar Sözcükler: Çay, Doğu Karadeniz, Çay Tarihi, Trabzon, Rize

 ABSTRACT

In this article history of tea, agriculture and cultural impacts in the Black Sea region were examined. It has been researched the values after tea to be included in the Turkish culture and life historically. Also the economic benefits of tea provide to the Black Sea region and cultural changes and wealth that have occurred with tea was presented. Although tea is 100-150 years of history beyond being a native plant to the Eastern Black Region, it has become a national drink.

Keywords: Tea, Tea history, Eastern Black Region, Trabzon, Rize

DÜNDAR ALİKILIÇ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla