BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN GÜMÜŞHANE HALKINA YARDIMLARI – THE CHARITY CAMPAIGN FOR GÜMÜŞHANE BY THE RED CRESCENT SOCIETY AFTER THE FIRST WORLD WAR

UĞUR ÜÇÜNCÜ

ÖZ

Trabzon ve Gümüşhane Birinci Dünya Savaşı sürecinde Rus ordusu tarafından işgal edildi. Binlerce Müslüman Gümüşhane’yi terk etmek zorunda kaldı. Bolşevik İhtilali nedeniyle Ruslar Gümüşhane ve Trabzon’dan çekildiler. İşgal sürecinde ve işgal sonrasında Gümüşhane halkı büyük bir sefalete maruz kaldı. Vaziyet böyle iken Osmanlı Hükümetinin bölgedeki muhtaç insanlara yaptığı yardımlar yetersizdi. Bundan dolayı Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Savaştan sonra Trabzon, Erzincan ve Erzurum’a sağlık ve yardım heyetleri gönderdi. Hilal-i Ahmer Trabzon Sağlık Yardım Heyeti, 1919-1921 yıllarında arasında Trabzon Vilayetinde hayati yardımlar yaptılar. Gümüşhane’ye de sağlık, giysi ve iaşe yardımında bulundu. Hatta Gümüşhane’ye ayrı bir sağlık yardım heyeti gönderildi. O yardımlar sayesinde Gümüşhane halkı hayata tutunabilmeyi başarmıştı. Makalede, Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Gümüşhanelilere yaptığı sağlık, iaşe ve giysi yardımları hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Amerikan Yakındoğu Yardım Kuruluşu, Muhacirler, Trabzon, Gümüşhane.

 ABSTRACT

Trabzon and Gümüşhane were occupied by the Russian Army during the First World War. Thousands of Muslims were forced to leave Gümüşhane. Due to the Bolshevik Revolution, the Russian Army withdrew from Trabzon and Gümüşhane like rest of the Eastern Black Sea region. Both during and after the war, the Russian occupation made Gümüşhane people suffer a great deal of misery. The Ottoman government, however, could not send adequate relief for the people in the region. Thus, following the end of the War, Ottoman Red Crescent Society (Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti) dispatched relief and health missions to Trabzon, Erzincan and Erzurum. The Red Crescent Trabzon Aid Mission provided vital aid between 1919 and 1921 in Trabzon province (vilayet). It also sent food, clothes and medical equipment to Gümüşhane. Even a separate health assistance mission was sent by Ottoman Red Crescent Society Headquarters to Gümüşhane. Thanks to that assistance Gümüşhane people managed to survive. This study aims to inform the reader about The Red Crescent Mission to Gümüşhane in providing food, clothes and medical equipment.

Keywords: The Ottoman Red Crescent Society, the American Near-East Relief, Immigrants, Trabzon Gümüşhane.

UĞUR ÜÇÜNCÜ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla