AMERİKAN KONSOLOS RAPORLARINA GÖRE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA TRABZON’UN TİCARİ DURUMU VE ABD’NİN TİCARET ODASI AÇMA GİRİŞİMLERİ – ACCORDING TO THE AMERICAN CONSULATE REPORTS COMMERCIAL SITUATION OF TRABZON IN THE EARLIER OF TWENTIETH CENTURY AND ATTEMPTS OF UNITED STATES FOR OPENING CHAMBER OF TRADE

MEHMET OKUR-HAZEL KUL

ÖZ

Trabzon Limanı, tarih boyunca İran içlerine kadar uzanan bölgenin önemli ticarî merkezlerden biri olmuş ve bu özelliğini uzun bir süre sürdürmüştür. Trabzon’un Osmanlı yönetimine girmesinden sonra limandaki hareketlilik bir miktar gerilese de 18. Yüzyılın sonlarından itibaren tekrar hareketlenmeye başlamış ve I. Dünya Savaşı başlarına kadar bölgenin en önemli ithalat-ihracat merkezlerinden biri olma özelliğini korumuştur. Trabzon Limanı’ndan ihracat-ithalat yapan devletlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Bu devletin Trabzon konsolosu, gerek ABD’ye gerekse diğer ülkelere yapılan ithalat ve ihracat ile başlıca ticaret kalemleri ve bölgede ticaret yapacak Amerikan tüccarları için ulaşım, iş potansiyeli, yetiştirilen başlıca ürünler hakkında bilgiler veren raporlar hazırlamıştır.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı, Trabzon, Amerikan Konsolosluğu, Ticaret

ABSTRACT

Throughout history, the port of Trabzon has been one of the major commercial centers of the region extending into interior parts of Iran and has kept this position for a long time. After the Ottoman conquest of Trabzon, though commercial activities in the port of Trabzon decreased, the port, from the end of the eighteen century up until the beginning of the World War I, became one of the most important import and export centers in the region. United States of America is one of the states that made import and export from the port of Trabzon. Trabzon consulate of USA wrote reports providing information for US merchants on import and export transactions both with USA and other countries and on transportation facilities, commercial goods and products grown in the region.

Keywords: Ottoman, Trabzon, American Consulate, Trade

MEHMET OKUR

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla