BETWEEN MODERN TRABZON AND ANCIENT TREBIZOND: THE RESURRECTION OF THE HISTORICAL AUTHOR IN MACAULAY’S THE TOWERS OF TREBIZOND – MODERN TRABZON İLE ANTİK TREBİZOND ARASINDA: MACAULAY’IN TRABZON HİSARLARI ADLI ESERİNDE TARİHSEL (GERÇEK) YAZARIN İZLERİ

MUSTAFA ZEKİ ÇIRAKLI

ABSTRACT

Ostensibly being a travel account, Rose Macaulay’s The Towers of Trebizond presents a character who resurrects from the ashes of the ancient city. This paper argues that even though this novel can be read as a travelogue, the female protagonist of the narrative is a representation of the historical author and that the central character, Laurie, nourished on the real experiences of her author, reveals to be the narrative voice of Macaulay. This fictional narrative employs autobiography to provide seriousness to the satiric comedy of the travellers and recurrently refers to the ancient city to revive the sense of fantasy and colourful imagination. The author compares young Laurie to the ancient Trebizond while she associates her present state with the decayed contemporary Trabzon, thereby exploring beyond the limits of mere autobiography. This paper, therefore, after reviewing its social vision or biographical references, eventually yet mainly aims to focus on the central character’s “unified archetypal dream” of the ancient Trebizond.

Keywords: The Towers of Trebizond, Rose Macaulay, semi-autobiographical fiction.

ÖZ

Görünürde bir gezi romanı olan Rose Macaulay’ın Trabzon Hisarları (Trabzon Kuleleri) adlı eseri, antik Trabzon kentinin küllerinde kendini arayan ve o küllerde yeniden doğan bir karakteri ele almaktadır. Romanda otobiyoğrafinin, geziye katılmış karakterlerin komik ve satirik hikayelerine daha derin bir ciddiyet kazandır-dırmak amacıyla kullanıldığı, ve aynı zamanda antik kentin (Trebizond) fantezi ve renkli imgelemi canlandırdığı görülür. Yazar inancını ve fantezisini yitirmemiş masum karakteri antik Trabzon’a benzetirken, günümüzdeki halini o eski şaşaasından eser kalmamış modern Trabzon ile kıyaslar. Dolayısıyla, bu makale Trabzon Hisarları her ne kadar bir gezi romanı olarak okunabilirse de, karakterin tecrübesini, iç dünyasını ve imgelemini antik Trabzon dolayımında araştıran, kafası karışık ve belirsizliklerin ağındaki modern insanı çağdaş Trabzon aracılığıyla betimleyen yarı-otobiyografik bir kurgudur. Bu çalışma, anlatının sosyal vizyonu ve biyografik göndermelerinin ötesinde, özellikle ana karakterin zihninde canlandırdığı ve kendisiyle özdeşleştirmeye çalıştığı ideal “arketipsel antik Trabzon’a” odaklanmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Trabzon Kuleleri, Rose Macaulay, Yarı-otobiyoğrafik Roman, Gezi Romanı.

MUSTAFA ZEKİ ÇIRAKLI

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla