AĞA MUHAMMED HAN’IN KAFKASYA SEFERLERİ VE OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ (1795-1797) – AGA MUHAMMED HAN’s CAUCASIAN CAMPAIGNS AND OTTOMAN-IRAN RELATIONS (1975-1797)

 ABDURRAHMAN ATEŞ

ÖZ

Bu çalışmada, Ağa Muhammed Han’ın Kafkasya seferleri ve Osmanlı-İran siyasi ilişkileri (1795-1797) ele alınarak, kaynakların verdiği bilgiler nispe­tinde bazı değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Konunun ana mih­­veri çerçevesinde, giriş kısmında Ağa Muhammed Han hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Ardından Onun Kafkasya seferlerinin sebepleri ile Kafkasya askeri harekatları, başlangıç ve gelişme safhaları derlitoplu olarak tasvir edilmiştir. Ayrıca Ağa Muhammed Han’ın Kafkasya’daki faaliyetleriyle bağlantılı olarak Osmanlı-İran ilişkileri yanında, bu devrede Osmanlı Devleti’nin İran politikası ele alınarak bir sonuca gidilmeye gayret edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Ağa Muhammed Han, Kafkasya, Osmanlı İran İlişkileri, İran, Osmanlı Devleti.

ABSTRACT

In this study, Aga Muhammed Han’s Caucasian campaigns and Ottoman-Iran relations (1795-1797) are studied and by using the available sources, some evaluations are carried out. Within the general framework, the introductory part is devoted to Aga Muhammed Han. Then, the reasons for his Caucasian campaigns and his military actions there are described in detail. Moreover, the relations between Ottoman and Iran associated with Aga Muhammed Han’s operations and Ottoman’s foreign policy regarding Iran are studied and some concluding remarks are made.

Keywords: Aga Muhammed Han, Caucasian, Ottoman-Iran relations, Iran, Ottoman Empire.

ABDURRAHMAN ATEŞ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla