TRABZON’DA MEŞVERET GAZETESİNE GÖRE TRABLUSGARP SAVAŞI’NIN TRABZON’DAKİ YANSIMALARI – THE REFLECTION OF THE TRIPOLI WAR (1911-1912) ON TRABZON ACCORDING TO TRABZON’DA MEŞVERET NEWSPAPER

MELEK ÖKSÜZ

ÖZ

1911 yılında İtalya’nın çeşitli bahanelerle Osmanlı yönetiminde bulunan Trablusgarp’a saldırması ile başlayan süreçte Trabzon basını olayları yakından takip etmişti. Trabzon’da yayınlanan gazetelerden Trabzon’da Meşveret, bir yandan Osmanlı Ajansı’ndan aldığı haberlerle halkı bilgilendirirken öte yandan yazılarıyla İtalya’ya gösterilen tepkilerde halkın sözcülüğünü yapmıştı. Ayrıca cepheden gönderilen mektuplara gazete köşesinde yer vererek halkın heyecanına ortak olmuş ve bölgeye yardım elinin uzatılmasına katkı sağlamıştır. Daha da önemlisi savaşla birlikte politik çekişmelerin yaşandığı bir dönemde gazete aracılığı ile sağduyu çağrısında bulunulmuştur. Bu çalışma, İtalya’ya karşı gösterilen tepkiyi ve Trabzon halkının milli meselelerdeki duyarlılığına Trabzon’da Meşveret’in satırlarında nasıl yer verildiğini göstermeye çalışmıştır.

Anahtar Sözcükler: Trablusgarp, Savaş, Trabzon, Trabzon’da Meşveret

ABSTRACT

It is believed that the Trabzon press covered to a great extent the actual events particularly after the Italian invasion of Tripoli under Ottoman Empire in 1911 on various occasions. The newspaper Trabzon’da Meşveret, being published in Trabzon, both informed the public with news from L’Agence Télégraphique Ottomane (the Ottoman News Agency) and became the public spokesperson against Italy. Publishing the letters sent from the Tripoli through its columns, Trabzon’da Meşveret shared public excitement and contributed to lending a hand to the region. More importantly, the newspaper called for a common sense in the period in which political conflicts existed as well as wartime sensitivities. This study aims to show how the sensitivity of Trabzon public in national issues and the reaction against Italy were depicted in Trabzon’da Meşveret.

Keywords: Tripoli, War, Trabzon, Trabzon’da Meşveret

MELEK ÖKSÜZ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla