ROMANYA’NIN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN ÇEKİLİŞİ VE BÜKREŞ BARIŞ ANTLAŞMASI – ROMANIA’S WITHDRAWAL FROM THE WORLD WAR I AND THE PEACE TREATY OF BUCHAREST

 ERKAN CEVİZLİLER-ALİ SERVET ÖNCÜ

 ÖZ

Romanya 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması ile bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Bundan sonraki süreçte özellikle Almanya İmparatorluğu Romanya’yı Avrupa’da inşa etmeye çalıştığı ittifak sistemi içerisine almaya çalışmış ve Romanya bu sisteme dahil olmuştur. Ancak Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile olan anlaşmazlıklar ve İtilaf Devletlerinin vaatleri neticesinde taraf değiştirmiş ve I. Dünya Savaşına İtilaf Devletleri yanında katılmıştır.

İttifak Devletlerine mağlup olan Romanya, 9 Aralık 1917 tarihli mütarekeyle savaştan çekilmiştir. 5 Mart 1918 tarihinde bir ön antlaşma, 7 Mayıs 1918 tarihinde de kendisi açısından şartları oldukça ağır olan Bükreş Barış Antlaşmasını imzalamıştır. Aynı zamanda İttifak Devletleriyle ayrı ayrı ek antlaşmalar yapmıştır.

Anahtar Sözcükler: Birinci Dünya Savaşı, İttifak Devletleri, Romanya, Bükreş, Antlaşma

ABSTRACT

Romania became an independent state following the Treaty of Berlin signed after the Ottoman-Russian War of 1877–1878. Afterwards, especially the German Empire tried to involve Romania in the alliance system that it strove to build up in Europe, and Romania participated in this system. However, it changed sides as a result of the disputes with the Austro-Hungarian Empire and the promises of the Allied Powers, and joined the World War I on the side of the Allied Powers.

Defeated by the Central Powers, Romania withdrew from the war signing an armistice on 9 December 1917. It signed a preliminary peace agreement on 5 March 1918, and soon signed the Treaty of Bucharest which imposed highly severe terms on it on 7 May 19178. It also signed additional agreements with the Central Powers separately.

Keywords: World War I, The Central Powers, Romania, Bucharest, Treaty

ERKAN CEVİZLİLER

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla