CUMHURİYETİN İLK YILARINDA ARTVİN VİLAYETİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU – SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF ARTVIN IN THE FIRST YEARS OF REPUBLIC

RAHMİ ÇİÇEK

ÖZ

1921 yılında anavatana katılan Artvin Vilayeti, Cumhuriyetle birlikte gelişmeye başlamıştır. Son derece zor doğa koşularına sahip olan vilayet ve şehir merkezinin sahip olduğu arazi, gelişimin önündeki en önemli engeli teşkil etmiştir. Cumhuriyet idareleri ve Artvinliler bugüne kadar, bu doğa ile olan mücadelesini sürdürerek gelmiştir. Bu makalede esas alınarak 1920’ler Türkiye’sinde, Artvin şehrinin genel, iktisadi ve sosyal yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Burada ortaya konulan yapı 1924-1933 dönemi ile bugün gelinen noktada, zihinlerde canlanacak geçmiş-bugün imajı oluşturulmaya yöneliktir.

Anahtar Sözcükler: Artvin, Elviye-i selase Cumhuriyet, sosyo-ekonomi,

 

ABSTRACT

The province of Artvin, which joined the homeland in 1921, started to develop after the Republic. The territory where the province and the city centre have extremely hard natural conditions constituted the biggest obstacle in front of the development. The Republican governments and the Artvin inhabitants have always been struggling against geographical challenges and natural obstacles. This article examines Artvin’s general, financial and social structure in Turkey in the 1920s. The structure put forward here is to create a retrospective image, during 1924-1933 and today.

Keywors: Artvin, Elviye-i selase Cumhuriyet, sosyo-ekonomi,

RAHMİ ÇİÇEK

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla