ÇEPNİLERİN DİNÎ MENSUBİYETİ VE KÜRTÜN’DE BİR TEKKE: GÜVENÇ ABDAL MESELESİ – THE RELIGIOUS AFFILIATION OF THE CHEPNIS AND A LODGE IN KURTUN: THE GUVENC ABDAL QUESTION

 MEHMET FATSA

 ÖZ

Bu çalışmamızda, Karadeniz Bölgesi’ni Türkleştiren Çepnilerin Bektaşi tarikatına mensubiyetini ve bu husustaki liderliğin de Güvenç Abdal’a ait olduğunu; ayrıca Gümüşhane Kürtün ilçesi Taşlıca köyünde Güvenç Abdal tarafından merkezi bir Alevi/Bektaşi ocağı kurulduğunu ileri süren yayınların delil bakımından zayıflığını ortaya koymaya çalıştık. Çalışmamızı hazırlarken bahse konu yerlerde bir yandan alan araştırması yaparken, diğer taraftan da Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi başta olmak üzere konuyla ilgili yazılı kaynaklara ulaşmaya özen gösterdik. Uzun ve yorucu bir çalışmanın mahsulü olan bu makale, umarım meydana getirilen kafa karışıklığının giderilmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır.

Anahtar Sözcükler: Çepniler, Alevi, Bektaşi, Güvenç Abdal, Karadeniz Bölgesi, Taşlıca, Kürtün.

ABSTRACT

This study deals with the Chepnis who turkified the Black Sea region. The study shows that Chepnis were connected to the Bektashi Order and it was Güvenç Abdal who was the leading figure in this affiliation. Examining the existing evidence, this study also questions the reliability of the publications claiming the establishment of an Alevi / Bektashi center in Taslica, a central district of Kürtün,  by Güvenç Abdal. In conducting this research, not only did we carry out field research but also cooperated with the Prime Ministry Ottoman Archives and the Archives of the General Directorate of Foundations in order to access to the relevant written sources. The proposed findings aim to eliminate the confusions about the issue.

Keywords: The Çepnis, Alevi, Bektashi, Guvenç Abdal, the Black Sea Region, Taslica, Kurtun.

MEHMET FATSA

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla