XVI. YÜZYILDA BİR OSMANLI KALESİ; CANKERMAN (ÖZÜ)-AN OTTOMAN CASTLE IN THE SIXTEENTH CENTURY: CANKERMAN (OZU)

  MUSTAFA IŞIK

ÖZ

Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivinde yer alan 483 numaralı ve 1570 tarihli tapu tahrir defterindeki verilere göre, Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’in kuzeyindeki en önemli askeri üslerinden biri olan Özü Kalesinin nüfusu, iktisadi ve askeri yapısı incelenmiştir. Ayrıca Özü Kalesindeki askeri yapı içerisinde yer alan askeri sınıflar ve askeri görevliler de bu çalışmada tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Özü (Oçakof) Kalesi, Zaporog Kazakları, Osmanlı-Rus Savaşları, Tahrir Defterleri

 ABSTRACT

The study based on the data in the no. 483 tahrir of 1570 in the Prime Ministry’s Ottoman Archive. This study investigates the demographic, economic and military structure of the Ozu Castle which was one of the most important military bases of the Ottoman State in the north of the Black Sea. The study also attempts to uncover the military corps and officers within the military structure in the Ozu Castle.

Keywords: Ozu (Ochakov) Castle, Zaporog Cossacks, Ottoman-Russian Wars,

MUSTAFA IŞIK

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla