OF KASABASININ ORTAYA ÇIKIŞI ÜZERİNE NOTLAR

Feridun M.EMECEN

 ÖZET

Doğu Karadeniz kıyı kesiminde bugün mevcut kasabaların ortaya çıkışı, XVIII. yüzyıldan itibaren başlayan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin bir sonucudur. Bir iskele ve pazar yeri olarak sivrilen kıyı yerleşmelerinden birini Of kasabası teşkil eder. Of kasabası Solaklı ve Baltacı deresi arasındaki pazar yeri rekabetinin bir neticesi olarak XIX. yüzyılın sonlarına doğru daha önceleri Moroz diye adlandırılan yerleşme birimi yanında, şimdiki yerinde teşekkül ederek gelişme göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Of, Baltacı Deresi, Solaklı Deresi,

ABSTRACT

The existence of the present small towns along the Eastern Black Sea coast is the result of the political, social and economic developments that started from the 18th century. One of the coastal settlements, which stood as a quay and marketplace, was Of. The town, in its present location, was first established and developed between Solaklı and Baltacı streams towards the end of 19th century near by a settlement place previously called Moroz. Marketplace competition played great role in the town’s establishment.

Key words: Of, Baltacı Stream, Solaklı Stream.

FERİDUN M. EMECEN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla