• KARS BELEDİYESİ TARİHİ (1920-1970) – HISTORY OF KARS MUNICIPALITY tarafından : Nisan 3, 2017

    SELÇUK URAL-HAZİNE DOĞUALP ÖZ 19. Yüzyıla girildiğinde siyasal sistemi yeniden düzenlemeyi hedefleyen Tanzimat Fermanı, belediye alanında yenilikler getirdi. 1864 Vilayet Nizamnamesi ve 1877 Vilayet Belediye Kanunu yeni belediye teşkilatlarının yolunu açtı. 1930 Belediye Kanunu, cumhuriyet devri belediyeciliğin miladı sayılabilir. Kars’ta ... Devamı...