31
  • TRABZON’DA ERMENİ NÜFUSUN HAREKETLİLİĞİ tarafından : Aralık 19, 2023

    Bu çalışmanın amacı bugünkü Trabzon vilayeti sınırları dahilinde Osmanlı hakimiyeti döneminde yaşayan Ermenilerin nüfus hareketliliğini tespit edip değerlendirmektir. Makalede klasik dönemde Ermeni nüfusu, 19. Yüzyılda Katolik ve Protestan milletlerinin oluşumu ve bunun Trabzon’daki Ermenilere yansıması, yerleşmelerdeki nüfus dağılımı, 1860-1895 yılları ... Devamı...